Beliggenhet


Avstander med bil

Asker…..………….. 19 km / 32 min
Oslo havn…..…… 42 km / 21 min

Av/påkjøring E6. 22 km / 20 min

Drammen havn.. 22 km / 16 min

Drøbak…………… 22 km / 24 min

Vestby……………. 36 km / 32 min

Kongsberg………. 63 km / 35 min

Rygge……………… 61 km / 46 min

Gardermoen……. 95 km / 70 min
Torp lufthavn…. 102 km / 75 min

Svinesund……… 112 km / 79 min

Larvik havn………119 km / 90 min

Alternativ 1

- Ferdig opparbeidet tomt på felt C


- Plasskrevende handel, lager, logistikk, verksted og kontor  

- Tomtestørrelse 6.8 mål

- Bygningsareal fra 1.500 til 3.000 kvm

- Opptil 40% BYA av tomten, hvor parkering kommer i tillegg

- Gjennomsnitts mønehøyde opptil 15 m over planert terreng

- Det legges opp til Energiklasse A & energibrønner for bygget

- Ferdigstillelse ca. 12 mnd. fra signert leieavtale

Ledig areal markert i blått

Alternativ 2

- Tre tomter på felt E ferdig detaljregulert


- Lager, logistikk og transportkrevende virksomhet med tilhørende kontorfunksjoner

- Tomtestørrelser fra 10,9 mål til 23,3 mål

- Bygningsareal fra 3.000 kvm til 9.300 kvm

- Opptil 70% BYA av tomten, hvor 30% av BYA kun kan benyttes til parkering
uten overbygning

- Gjennomsnitts mønehøyde opptil 17,5 m over planert terreng

- Det legges opp til Energiklasse A & energibrønner for byggene

- Ifb. med tidslinje arbeides det med prising av opparbeidelseskostnader inkl. infrastruktur p.t.

- Estimert ferdigstillelse Q2 2022

Ledig areal markert med blå markører

Utvikling av byggene i nært samarbeid med Ticon


Eiendommene vil utvikles i tråd med Ticon Eiendoms solide ambisjoner i forhold til miljø. I tillegg til å være Miljøfyrtårnsertifisert, har Ticon Eiendom sluttet seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050» som Grønn Byggallianse/Norsk Eiendom står bak. Les mer her. Selskapet er også tilsluttet Grønn Byggallianse, og vil for fremtiden arbeide mot Breeam sertifisering av sine næringseiendommer.

Utvalg av aktører i Røyken Næringspark

 • Doka Norge AS
 • Grønn Industri AS
 • Apilar AS
 • Birger N. Haug AS
 • Taberna Ramme AS
 • HauCon AS
 • Kameleon Coding Automation AS
 • Industrilakkering AS
 • 3 Norske AS
 • Milas AS
 • Craneway AS 
 • Gummi-industri AS
 • Sigvartsen Steinindustri AS 
 • TF Maskin AS
 • Generator Solutions
 • Scala Bad

Gi oss samtykke under hvis du ønsker oppdateringer og informasjon om denne eiendommen i fremtiden.